Yukarı kaydır
EN ya da

KULLANIM SÖZLEŞMESİ

Shimdigo.com ziyaretçi ve üyeleri (bundan sonra KULLANICILAR olarak anılacaktır) siteye erişmekle veya siteyi kullanmakla, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümlere bağlı olmayı peşinen kabul etmiş olurlar. KULLANICILAR; siteye erişmemeleri veya siteyi kullanmamaları her zaman mümkün olduğundan, sözleşmede sayılan şartları ve hükümlere aykırı davranamazlar. Sözleşmenin son maddesinde de belirtildiği üzere, Shimdigo.com bu sözleşmeyi gerekli gördüğü takdirde değiştirebilir ve bu değişiklikler siteye / yayına yansıdığı andan itibaren yürürlük kazanır.

1. Fikri Mülkiyet ve Telif Hakları

Shimdigo.comsitesinin tüm hakları Astra Seyahat Turizm A.Ş'ye aittir. Bu Web sitesinde yayımlanan yazılı metinler, görsel / işitsel materyaller (fotoğraf ve resimler, logolar, grafikler, ikonlar, video klipler, müzikler ve her türlü ses dosyaları), yazılım kodları (HTML, JS, CSS vb.) ulusal ve uluslararası kanunlar ve sözleşmeler ile korunmaktadır.

Bu sözleşmeyi peşinen kabul etmiş bulunan KULLANICILARShimdigo.com Web sitesinde yer alan her türlü içerik ve materyalleri - her ne şekilde ve amaçla olursa olsun - tamamen ya da kısmen, aynen ya da ekleme-çıkarma yoluyla değiştirerek kopyalayamaz, kullanamaz ve işleyemezler.

KULLANICILAR Web sitesinde yer alan herhangi bir içerik ya da materyali, ne amaçla olursa olsun, kullanmadan önce mutlaka Shimdigo.com’la iletişime geçerek onay almak zorundadırlar. Kullanılan ya da alıntı yapılan içerik ve materyallerin nasıl ve ne ölçüde kullanılabileceğine sadece Shimdigo.com karar verir.

2. Kullanıcı Bilgilerinin Gizliliği

Shimdigo.com Web sitesinde ziyaretçi ve üyelerine daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla ziyaretçi ve üyeleri hakkında birtakım bilgiler toplamaktadır. Toplanan bu bilgiler yargı mercilerinin talepleri dışında hiçbir şekilde üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşılmazlar. KULLANICILAR bu sözleşmeyi peşinen kabul ederek aynı zamanda kendilerine ait özel bilgilerin gizliliğine dair hükümleri içeren GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ’ni de kabul etmiş olurlar. 

3. Web Sitesinin Kullanımı

KULLANICILARShimdigo.com Web sitesine erişim sağladıkları andan itibaren, sadece sitenin sunduğu hizmetlerden faydalanma amacı taşımak ve bu amacın dışında birtakım amaç ve hedeflerle hareket ederek işlemler yapmamakla mükelleftirler. Sitede KULLANICILARA ayrılan bilgi ve iletişim formlarında, yorum ve değerlendirme alanlarında küfür, tehdit, tahrik, rahatsız edici sözler ve kanuna aykırı içeriklerle başka kişilere ve kurumlara zarar verecek nitelikteki yazılar paylaşılması yasaktır. KULLANICILARIN kendilerine sunulan iletişim olanaklarını ürün ya da hizmet satışı, ticari amaçlı reklamlar vb. menfaat sağlayıcı ticari faaliyetleri için kullanma hakları yoktur.

3. Üçüncü Parti Sitelere Verilen Bağlantılar (Linkler)

Shimdigo.com; Web sitesinde, bilgilendirme ya da reklam amaçlarına yönelik olarak, KULLANICILARI diğer sitelere yönlendirebilecek, bağlantılara (linklere) yer verebilir. KULLANICILAR sitede yer alan bu linklere tıklayıp tıklamama ve ilgili sitelere yönlenip yönlenmeme konusunda tamamen özgürdürler. KULLANICILARIN yönlendikleri bu sitelerde gördükleri içerik ve materyallerden, reklam, ürün ve hizmetlerden Shimdigo.com sorumlu değildir. Dolayısıyla; KULLANICILARIN bu sitelerde gerçekleştirdikleri işlemleri dolayısıyla uğrayacakları zararlardan da yine KULLANICILARINkendileri sorumludurlar. Bu üçüncü parti sitelerle KULLANICILAR arasında doğacak her türlü uyuşmazlıkta Shimdigo.com ve sahibi Astra Seyahat Turizm A.Ş hiçbir şekilde taraf değildir; doğrudan ya da dolaylı olarak sorumlu tutulamaz, suçlanamaz.

4. Sözleşmenin Değiştirilmesi

Shimdigo.com; herhangi bir sebep göstermeksizin, değişiklik öncesinde ya da sonrasında ihbar ve bildirimde bulunmaksızın bu sözleşmeyi kısmen ya da tamamen değiştirme, sözleşmeye ekleme-çıkarma yapma hakkına sahiptir. KULLANICILAR Web sitesine erişerek Web sitesini kullandıkları sürece sitede yayında olan sözleşmenin son halini peşinen onaylayıp kabul etmiş sayılırlar.

5. Sözleşme İhlali ve Uyuşmazlıklar

Shimdigo.com ve sahibi Astra Seyahat Turizm A.Ş site içeriğindeki bilgi ve fiyat hatalarından dolayı sorumlu tutulamaz, sayfalarda her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklikler sonucunda oluşacak rezervasyon, satış veya bilgi hatalarından ve KULLANICILARIN bu hatalara bağlı olarak gördükleri zararlardan Shimdigo.com sitesi ve sahibi Astra Seyahat Turizm A.Ş'ye sorumluluk yüklenemez.

Shimdigo.com ve sahibi Astra Seyahat Turizm A.ŞKULLANICILARIN siteye ziyaretleri sırasında ya da üyelik faaliyetlerini gerçekleştirirken sözleşmeyi ihlal ederek sebep oldukları zararlarla ilgili olarak dava açma hakkını saklı tutar. İhlallerle ilgili açılacak davalarda ve uyuşmazlıkların çözümünde yetkili mahkemeler Şişli /İSTANBUL’da bulunan ilgili mahkemeler olacaktır.